En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-04-06 įsakymas Nr. Į-111 "Dėl inicijavimo Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 762) kompleksinių dalių skelbimo valstybės saugomomis"

     

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INICIJAVIMO SAPIEGŲ REZIDENCIJOS, TRINITORIŲ VIENUOLYNO IR LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 762) KOMPLEKSINIŲ DALIŲ SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMOMIS

 

2010 m.  balandžio 6 d. Nr. Į-111

Vilnius

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

              1. I n i c i j u o j u Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 762) kompleksinių dalių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006 m. kovo 14 d. aktą Nr. KPD-RM-04, skelbimą valstybės saugomomis.

              2. R e g i s t r u o j u  šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

             

 Direktorė                                                                            Diana Varnaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija