En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-02-11 įsakymas Nr. Į-043 "Dėl 2010 m. pirmiausiai ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2010 M. PIRMIAUSIA ŽENKLINAMŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. Į-043

Vilnius

 

Vadovaudamasi Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-152 „Dėl Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1758), 12 punktu,

tvirtinu 2010 m. pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą (pridedama).

 

DIREKTORĖ                                                                  DIANA VARNAITĖ

______________

 

PrisegtukasDydis
sąrašas.doc474.5 KB
Spausdinimo versija