En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-02-09 įsakymas Nr. Į-040 "Dėl asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) terori

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
 
DĖL ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, SUSIJUSIA SU PREKYBA KILNOJAMOSIOMIS KULTŪROS VERTYBĖMIS IR (AR) ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS, SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PATVIRTINIMO
 
2010 m. vasario 9 d. Nr. Į-040
Vilnius
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) 4 straipsnio 2 dalimi,
tvirtinu Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (pridedama).
 
DIREKTORĖ                                                       DIANA VARNAITĖ
 
SUDERINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2009-05-06 raštu Nr. 25/10-13-2676
 

PrisegtukasDydis
nurodymai.doc131.5 KB
Spausdinimo versija