En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu, t v i r t i n u pridedamus:
1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“.
2. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“.
3. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
4. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
5. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“.
6. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
7. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
8. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
9. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
10. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
11. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“.

Kultūros ministras                                                                                        Remigijus Vilkaitis
 

PrisegtukasDydis
PTR_2010_patikrinta(sararas).zip8.21 MB
Spausdinimo versija