En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų priėmimas.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iki 2008 m. vasario 29 d. priima paraiškas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams iš dalies finansuoti. Į dalinį finansavimą pretenduojantys projektai turi būti tiesiogiai susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimu ir žinių apie jį skleidimu, turi numatyti ilgalaikį projekto rezultatų poveikį visuomenei, galimybę pakartotinai gautus rezultatus naudoti, turi orientuotis į kelių institucijų/organizacijų bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys kreiptinas į vietos bendruomenės ir ypač jaunimo įtraukimą į projekto vykdymą. Projekto įgyvendinimui būtina turėti partnerį(-ius) ir kitą(-us) finansavimo šaltinį(-ius) ir tai patvirtinančius dokumentus, pateikiamus kartu su paraiška. Projektų paraiškos turi būti kruopščiai užpildytos, nurodant jose realius projektų įgyvendinimo terminus ir išsamius, tikslius vykdytojo institucijos/organizacijos duomenis. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškos formą ir dalinio finansavimo taisykles žr. Kultūros paveldo departamento interneto tinklalapyje: www.heritage.lt/apie įstaigą/vykdomos programos/nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybes biudžeto lėšomis taisyklės/ paraiškos forma Tel. pasiteiravimui: 211 32 39.

Spausdinimo versija