En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-03-04 įsakymas Nr. I-62 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO 2009 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. kovo 4 d. Nr. Į-62

VilniusVadovaudamasi 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymu pagal programas, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 32 (Žin., 2009, Nr. 10-374), ir Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2009 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. S-1(143) „Dėl Kultūros paveldo departamento 2009 m. paveldosaugos programų projekto“ („Informaciniai pranešimai“, 2009, Nr. 11-126),

t v i r t i n u Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašą (pridedamas).

 

Direktorė                                                                            Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
Priemoniu sar. patvirtintas.doc68 KB
Spausdinimo versija