En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-06-16 įsakymas Nr. I-255 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. Kovo 4 d. Įsakymo nr. Į-62 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašo patvirt

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. Į-62 ,,DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO 2009 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. birželio 16 d. Nr. Į-255

Vilnius

Vadovaudamasi 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymu pagal programas, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 32 (Žin., 2009, Nr. 10-374; 2009, Nr. 67-2691),

pakeičiu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. Į-62 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašą nauja redakcija (pridedama).

 

Direktorė                                                                                   Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
NAUJA RED.priem.sar..doc68.5 KB
Spausdinimo versija