En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-10-08 įsakymas Nr. I-493 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. Rugpjūčio 19 d. Įsakymo nr. Į-363 „Dėl inicijavimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus varpų bokšto kariliono su laikrodžiu (P119) skelbimo valst

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. Į-363 „DĖL INICIJAVIMO VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS VARPŲ BOKŠTO KARILIONO SU LAIKRODŽIU (P119) SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU“ PAKEITIMO

2009 m. spalio 8 d. Nr. Į-493

VilniusP a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. Į-363 „Dėl inicijavimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus varpų bokšto kariliono su laikrodžiu (P119) skelbimo valstybės saugomu“ (Žin., 2005, Nr. 103-3832):

1. Išdėstau įsakymo pavadinimą taip:

„DĖL INICIJAVIMO KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJAUS STATINIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16946), KAUNAS, V. PUTVINSKIO G. 55/K. DONELAIČIO G. 64, VIENYBĖS A., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU“.

2. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Inicijuoju Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16946), Kaunas, Putvinskio g. 55/K. Donelaičio g. 64, Vienybės a., skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.“

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                   Algimantas Degutis

pavaduojantis direktorių

Spausdinimo versija