En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-09-29 įsakymas Nr. I-455 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. Sausio 18 d. Įsakymo Nr. Į-019 „Dėl inicijavimo skarulių Šv. Onos bažnyčios (AtR102) skelbimo valstybės saugoma“ pakeitimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. Į-019 „DĖL INICIJAVIMO SKARULIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIOS (ATR102) SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMA“ PAKEITIMO

2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. Į-455

VilniusP a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. Į-019 „Dėl inicijavimo Skarulių Šv. Onos bažnyčios (AtR102) skelbimo valstybės saugoma“ (Žin., 2006, Nr. 8-324):

1. Išdėstau įsakymo pavadinimą taip:

„DĖL INICIJAVIMO SKARULIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIOS STATINIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17376), JONAVA, SKARULIŲ G. 53, SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU“.

2. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Inicijuoju Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17376), Jonava, Skarulių g. 53, skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.“

 

Direktorė                                                                                 Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija