En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-09-03 įsakymas Nr. Į-409 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 07 28 įsakymo nr. Į-354 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“ pakeitimo

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. Į-354 „DĖL INICIJAVIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMAIS“ PAKEITIMO

2009 m. rugsėjo 3 d. Nr. Į-409

VilniusP a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. Į-354 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“ (Žin., 2006, Nr. 87-3446; Nr. 118-4537) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMAIS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

1. I n i c i j u o j u šių kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais:

1.1. Zervynų kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10305, buvęs kodas AtR153), Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Zervynos k.;

1.2. Kėdainių dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 216, buvęs kodas IP339), Kėdainiai;

1.3. Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16576, buvęs kodas IR326), Kaunas, Ašmenos 1-oji g.;

1.4. Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 32406), Vilkaviškis, Vytauto g. 4;

1.5. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir marijonų vienuolyno statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1365, buvęs kodas AtV365), Marijampolė, Bažnyčios g./J. Bendoriaus g.;

1.6. Marijampolės karinio miestelio maniežo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17388), Marijampolė, Vytauto g. 72;

1.7. Lidijos Meškaitytės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17361), Jurbarko r. sav., Smalininkų sen., Antšvenčių k.;

1.8. Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11119, buvęs kodas IV521), Raseinių r. sav., Pagojukų sen., Bernotų k.;

1.9. Bikuškio dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1741, buvęs kodas AtV761), Utenos r. sav., Sudeikių sen., Bikuškio k.

2. R e g i s t r u o j u šį įsakymą Kultūros vertybių registre.“

 

Direktorė                                                                                    Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija