En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-09-04 įsakymas Nr. Į-414 "Dėl nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato galiojimo panaikinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMO

2009 m. rugsėjo 4 d. Nr. Į-414

VilniusVadovaudamasi Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (Specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 ,,Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2157) 51 punktu bei atsižvelgdama į Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą (2009-09-04 protokolo Nr. 11),

p a n a i k i n u Birutės Dedūrienės Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato Nr. 0135 galiojimą .

 

Direktorė                                                                                      Diana Varnaitė

Spausdinimo versija