En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Naujienos

Pratęstas terminas teikti paraiškas pagal 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“

2013-12-02

2013 m. lapkričio 28 d. buvo priimtas kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-811 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. ĮV-664 „Dėl gairių pareiškėjams bendrai Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramai gauti pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 123-6262).

Gelvonų bažnyčios stogas baigtas restauruoti

2013-11-28

Lapkričio pirmomis savaitėmis baigtas restauruoti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo (vadinamosios - Gelvonų) bažnyčios stogas. Gelvonų miestelyje (Širvintų r.) esanti bažnyčia prieš restauravimo darbus buvo prastos būklės – dėl surūdijusios stogo dangos į maldos namų vidų jau sunkėsi vanduo.

Turime, ką saugoti, privalome tai daryti

2013-11-27

Jūratė Mičiulienė

Daž­nai su­si­du­ria­ma su po­žiū­riu, kad kul­tū­ros pa­vel­das, jo iš­sau­go­ji­mas yra tar­si pa­pil­do­ma naš­ta. Ta­čiau Vil­niu­je vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos " Kul­tū­ros pa­vel­das ir ES stra­te­gi­ja "Eu­ro­pa 2020" - sie­kiant in­teg­ruo­to po­žiū­rio" pra­ne­šė­jai pa­tei­kė dau­gy­bę pa­vyz­džių, kai pa­vel­das ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę, o rū­pi­ni­ma­sis juo tei­kia nau­dos vi­suo­me­nei.

Kidulių dvaras - naujas laiko ženklas

2013-11-27

Lapkričio 30 d. Kidulių dvaro pagrindiniuose rūmuose (Šakių r.) įvyks renginys "Kidulių dvaras - naujas laiko ženklas". Renginį organizuoja Šakių rajono savivaldybė, Šešupės euroregiono turizmo informacinis centras, Kidulių seniūnija, Kidulių pagrindinė mokykla.

Konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“

2013-11-21

2013 m. lapkričio 22 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (įsikūręs Biržų pilyje) vyks tarptautinė konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“. Konferencija skirta muziejaus įkūrimo 85 metų sukakčiai.

Kviečiame į renginį apie knygnešius ir jų amatą

2013-11-20

2013 m. lapkričio 21 d. 16 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, VIlnius) vyks renginys, kuriame bus pristatoma Vilniaus knygrišių gildijos veikla bei knygrišystės amatas.

Tarptautinė konferencija: kultūros paveldo nauda kitoms ES politikos sritims

2013-11-12

Lapkričio 13 – 14 d. Vilniuje vyks tarptautinė konferencija “Kultūros paveldas ir ES strategija “Europa 2020” – siekiant integruoto požiūrio”. Konferencijos metu dėmesys bus atkreiptas į kultūros paveldo įvairiapusiškumą ir sąveiką su kitomis ES politikos sritimis, diskutuojama apie galimybes išnaudoti kultūros paveldą kaip išteklį siekiant realizuoti kitų politikos sričių tikslus.

Pilių parke – istoriją bylojantys vaizdai

2013-11-07

Pilių parko lankytojai gali susipažinti su neįprasta ekspozicija. Dvidešimt stendų, kuriuose pavaizduoti įvairūs Vilniaus pilių teritorijos ir mūsų šalies istorijos laikotarpiai, apjuosė Rotondos – kadaise vilniečių populiarios vasaros kavinės – apsauginę tvorą.

Kvietimas į paskaitą „Kultūrinis kraštovaizdis ir kraštovaizdžio kultūra: sąvokos, taikymas, iššūkiai“

2013-11-06

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS tęsia paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. 2013 m. lapkričio 6 d. [trečiadienis], 17:30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje, Šv. Jono g. 11 (Vilnius) kviečiame į paskaitą apie kraštovaizdį. Paskaita skiriama į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytai Kuršių nerijai. 

Kviečiame į Vilniaus restauratorių kūrybinių darbų parodą

2013-11-06

Kviečiame į Vilniaus restauratorių kūrybinių darbų parodos atidarymą, kuris vyks lapkričio 6 d. 18 val. Vilniaus rotušėje. Lankytojai galės susipažinti su kultūros paveldo srityje bei restauravime dirbančių ar dirbusių specialistų menine veikla.

Spausdinimo versija