En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Naujienos

Dėl archeologinių tyrimų ataskaitų recenzavimo

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinė archeologijos komisija (toliau – MAK) 2013-12-10 posėdyje Nr. 57 apsvarstė ir pritarė pataisytai ataskaitos recenzijos formai, kuri papildyta mokslinės informacijos, teikiamos leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, recenzija (ji neatskiriama ataskaitos recenzijos dalis). Nauja recenzijos forma pridedama (du MS Word failai). Taip pat minėto posėdžio metu nutarta:

PrisegtukasDydis
20131211_ataskaitos_recenzija_forma.doc54 KB
20131211_atl_recenzija_forma.doc33.5 KB

Marijampolės kolegijos fasadai atgavo istorinę išvaizdą

2013-01-07

Marijampolės miestą papuošė dar vienas restauruotas istorinis pastatas – buvusi Marijampolės mokytojų seminarija (Vytauto g. 47). Restauratoriai pabaigė šio statinio fasadų tvarkybos darbus, kainavusius apie 433 tūkst. litų. Didžiąją dalį lėšų – beveik 300 tūkst. lt – skyrė Kultūros paveldo departamentas, likusią sumą finansavo pastato šeimininkė Marijampolės kolegija, kurios Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas (ESDF) įsikūręs restauruotame pastate, ir Marijampolės savivaldybė.

Kultūros paveldo perlams - ypatingas statusas

2014-01-07

Vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šas tu­rė­tų pa­il­gė­ti ke­lias­de­šim­čia svar­biau­sių pa­mink­lų. Siū­lo­ma jį pa­pil­dy­ti ne tik vals­ty­bei, bet ir Baž­ny­čiai bei pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu pa­vel­du.

Kauno pilių tyrinėjimai – kultūros istorijos vakare Lietuvos nacionaliniame muziejuje

2014-01-06

Sausio 9 dieną 17 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, Senajame arsenale, vyks archeologo Algirdo Žalnieriaus paskaita „Trys Kauno pilys“.

Valstybė išmokėjo kompensacijas privatiems kultūros paveldo valdytojams

2014-01-03

2013 metų gruodį, kaip ir kasmet nuo 2006-ųjų, privatiems kultūros paveldo savininkams valstybė kompensavo dalį asmeninių lėšų, 2013 metais skirtų įvairiems jų valdomų objektų tvarkybos darbams.

Baigti unikalia fasadų sienine tapyba pasižyminčios Griškabūdžio bažnyčios restauravimo darbai

2013-12-20

Unikali medinė daugiakampė Kristaus Atsimainymo bažnyčia (Griškabūdžio mstl., Šakių r.) pastaraisiais metais sulaukė didelio restauratorių dėmesio ir šiandieną beveik visi darbai yra baigti.

Lietuvos medinės sinagogos - "Žydų paveldo keliai" programos antro maršruto centre

2013-12-17

Europos žydų kultūros ir paveldo apsaugos ir populiarinimo asociacija (angl. The Association for the Preservation and Promotion of European Jewish Culture and Heritage (AEPJ)) į programą "Žydų paveldo keliai" įtraukė antrą maršrutą "Medinės sinagogos centrinėje ir rytų Europoje".

Vilniaus senamiesčio tarpuvartės – neatskiriama miesto vaizdo dalis

2013-12-16

Vilnius gali didžiuotis valstybės sostinės titulu, daugybe kultūros paveldo objektų, į pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktu senamiesčiu, todėl šis vis labiau tarp turistų populiarėjantis miestas vertinamas ir prižiūrimas itin atidžiai. Unikalų miesto planą sudarantys kiemeliai ir tarpuvartės – svarbi miesto vaizdo dalis. Siekdamas visapusiškai atskleisti miesto grožį, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos inicijuoja Vilniaus senamiesčio kiemeliuose ir tarpuvartėse esančių elektros, ryšių ir kt. tinklų spintų (toliau - spintų) bei išorėje esančių kabelių tvarkymą.

Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“

2013-12-02

2013 metų pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasieks kasmetinis mokslinis - informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, kuriame apžvelgiami visų 2012 metais vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai. Šio tęstinio, jau 32-ojo, leidinio parengimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Spausdinimo versija