En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 02 28 įsakymas Nr. Į-63 "Dėl inicijavimo Kuršėnų dvaro sodybos (MC 16057), Šiaulių aps., Šiaulių r. sav., Kuršėnų sen., Kuršėnų m., Ventos g., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO KURŠĖNŲ DVARO SODYBOS (MC 16057), ŠIAULIŲ APS., ŠIAULIŲ R. SAV., KURŠĖNŲ SEN., KURŠĖNŲ M., VENTOS G., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

2008 m. vasario 28 d. Nr. Į-63

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi: 1. Inicijuoju Kuršėnų dvaro sodybos (MC 16057) Šiaulių aps., Šiaulių r. sav., Kuršėnų sen., Kuršėnų m., Ventos g., skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

 

 

DIREKTORIUS ALBINAS KUNCEVIČIUS

 

Spausdinimo versija