En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-05-17 įsakymas Nr. Į-179 "Dėl registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo formos patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 17 d. Nr. Į-179

Vilnius

 

                 Vadovaudamasis Kultūros vertybių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 "Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 117-4238) 10.10.3 ir 14 punktais,

tvirtinu Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo formą (pridedama).

 

DIREKTORIUS                                                                                    ALBINAS KUNCEVIČIUS

 

PrisegtukasDydis
Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo forma 35.5 KB
Spausdinimo versija