En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 04 30 įsakymas Nr. Į-131 "Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783), Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

   ĮSAKYMAS

DĖL TRAKŲ SENOJO MIESTO VIETOS (UNIKALUS KODAS 27125, BUVĘS KODAS A1783), VILNIAUS APS., TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ M., APTIKTŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ ATSKLEIDIMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO INICIJAVIMO
 
2008 m. balandžio 30 d. Nr. Į-131
Vilnius
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi:
1. Inicijuoju Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783), Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
2. Registruoju  šį įsakymą Kultūros vertybių registre.
 
Direktorė
Diana Varnaitė
Spausdinimo versija