En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 04 14 įsakymas Nr. Į-109 "Dėl pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL PIRMIAUSIA ŽENKLINAMŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. balandžio 14 d. Nr. Į-109
Vilnius

    Vadovaudamasi Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų ženklinimo   tipinėmis   lentomis  ir   rodyklėmis     taisyklių, patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2005   m. balandžio  18  d. įsakymu Nr. ĮV-152 "Dėl saugomų   nekilnojamojo kultūros  paveldo  objektų  ženklinimo  tipinėmis  lentomis    ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 52-1758),  12 punktu, tvirtinu    Pirmiausia ženklinamų   valstybės       saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą (pridedama).

DIREKTORĖ DIANA VARNAITĖ
PrisegtukasDydis
KPD dir 2008-04-14 įsakymu Nr. Į-109 patvirtintas sąrašas.doc802.5 KB
Spausdinimo versija