En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Naujienos

Atviri visuomenei kultūros paveldo objektai

2013-01-17

Pateikiame sąrašą atvirų visuomenei valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, su kurių valdytojais yra pasirašytos apsaugos sutartys (2006-2012 m.). Sąraše rasite informaciją apie šių objektų lankymo sąlygas, jų adresus, taip pat nuorodas į išsamesnį aprašymą Kultūros vertybių registre:

Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai su apsaugos sutartimis.pdf

Europos Sąjungos politikoje – naujas požiūris į kultūros paveldą

2014-05-29

Pirmą kartą Europos Sąjungos Taryba patvirtino išvadas dėl kultūros paveldo. Jis pripažintas strategiškai svarbiu ištekliumi, kuriant harmoningą ir tvarią Europą bei siekiant bendrų ES politikos tikslų. Taip pat pažymėta, jog šis unikalus ir neprilygstamas išteklius yra neatsinaujinantis – kartą sunaikinę Europos kultūros paveldo lobyną ateityje negalėsime jo atkurti, todėl visas pastangas jo išsaugojimui būtina skirti jau šiandieną.

Renginys Lietuvos Respublikos Seime "Dalyvaujamasis planavimas - darnių bendruomenių kūrimui"

2014-04-30 Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Didžiojoje salėje vyksta renginys tema "Dalyvaujamasis planavimas - darnių bendruomenių kūrimui". Pranešimą tema "Dalyvavimas saugant kultūros paveldą: piliečių, bendruomenių ir valstybės atsakomybė" skaito kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė.

PrisegtukasDydis
programa.docx915.26 KB

Sudaryta penktoji Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

2014-04-04

Kovo mėnesį Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos sudarė penktąją Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau- NKVT). Jos specializacijos sritis - memorialinis paveldas: įvairūs objektai susiję su partizaninio karo ir rezistenciniu laikotarpiu, partizanų kapai, mūšių vietos bei žymių žmonių amžinojo poilsio vietos, senosios kapinės, koplytėlės, kryžiai ir panašaus pobūdžio vertybės.

Monografija "Dingęs miestas. Viduramžių Kaunas archeologinių tyrimų duomenimis"

2014-02-03

Archeologo dr. Mindaugo Bertašiaus parengtoje mokslo monografijoje apibendrinama Kauno archeologinių tyrimų medžiaga, pateikiamos išvados miesto atsiradimo klausimu, nagrinėjama miesto raida XIV–XVII amžiais. Darbe tyrinėjama miesto viduramžiškosios kultūros tradicija, pagrindžiamos kultūrinių reiškinių sąsajos su Baltijos regiono, Hanzos sąjungos miestais, atskleidžiama miesto, ypač reprezentuojančio gotikos laikotarpio tradicijas, ypatybės.

Išleistas naujas almanacho „Eskizai“ numeris

2014-01-31

2013-ųjų pabaigoje Ukmergės kultūros draugija išleido naują almanacho „Eskizai“ numerį, jį dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas. Almanachas praturtino ir papildė Ukmergės krašto kultūros istoriją ir jos dabartinį vyksmą įvairiomis publikacijomis, įdomiais faktais, įvykiais. 1000 egz. tiražu išleistame 32 spaudos lankų leidinyje susikoncentruota į tris ne tik vietos, bet ir šalies kultūrai reikšmingas temas.

Sugrįžtantys dvarai (19). Kretingos dvaras – išpuoselėtas Europos skonis

Grafų Tiškevičių dvaras Kretingoje išgyvena tikrą renesansą. Kiek daugiau nei du dešimtmečius Tiškevičių dvare šeimininkauja Kretingos muziejus, kurio rūpesčiu ne tik restauruoti istoriniai dvaro pastatai, bet ir puoselėjamos grafų Tiškevičių tradicijos, rūpestingai tvarkomas parkas bei atkuriami vertingiausi jo elementai (struktūra, mažoji architektūra, želdiniai), po kruopelytę renkama Kretingos dvaro, miesto ir krašto istorija, organizuojamos tradicinės šventės, lankytojai kviečiami į pažintines ekskursijas ir į labai patrauklius edukacinius užsiėmimus.

Dėl archeologinių tyrimų ataskaitų recenzavimo

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinė archeologijos komisija (toliau – MAK) 2013-12-10 posėdyje Nr. 57 apsvarstė ir pritarė pataisytai ataskaitos recenzijos formai, kuri papildyta mokslinės informacijos, teikiamos leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, recenzija (ji neatskiriama ataskaitos recenzijos dalis). Nauja recenzijos forma pridedama (du MS Word failai). Taip pat minėto posėdžio metu nutarta:

PrisegtukasDydis
20131211_ataskaitos_recenzija_forma.doc54 KB
20131211_atl_recenzija_forma.doc33.5 KB

Pilių parke – istoriją bylojantys vaizdai

2013-11-07

Pilių parko lankytojai gali susipažinti su neįprasta ekspozicija. Dvidešimt stendų, kuriuose pavaizduoti įvairūs Vilniaus pilių teritorijos ir mūsų šalies istorijos laikotarpiai, apjuosė Rotondos – kadaise vilniečių populiarios vasaros kavinės – apsauginę tvorą.

Surinktas turinys Spausdinimo versija