Titulinis
Kompensavimas

Kompensavimas

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės  2022-01-07  posėdžio protokolas Nr. 16-1

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės  2021-12-21  posėdžio protokolas Nr. 16-37

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės  2021-12-17  posėdžio protokolas Nr. 16-35

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės  2021-12-07  ir 2021-12-10 posėdžių protokolas Nr. 16-30

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės 2021-11-30 posėdžio protokolas Nr. 16-26

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės 2021-11-26  posėdžio protokolas Nr. 16-25

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu Nr. Į-306 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"sudarytos darbo grupės 2021-11-23 posėdžio protokolas Nr. 16-24

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.Į-79 "Dėl kompensacijų išmokėjimo"        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019-12-16 ĮSAKYMAS NR. Į-386 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS"        

 

DARBO GRUPĖS, SUDARYTOS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250 "DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS, SUDARYMO IR JOS DARBO GRUPĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 2019-12-12 POSĖDŽIO PROTOKOLAS        

 

DARBO GRUPĖS, SUDARYTOS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250 "DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS, SUDARYMO IR JOS DARBO GRUPĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 2019-12-06 POSĖDŽIO PROTOKOLAS        

 

Darbo grupės, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 „Dėl Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" 2019-12-03 posėdžio protokolas        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 201912-09 ĮSAKYMAS NR. Į-370 "DĖLKOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS"        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 201912-05 ĮSAKYMAS NR. Į-364 "DĖLKOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS"        

 

Darbo grupės, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 „Dėl Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" 2019-12-04 posėdžio protokolas RG-42        

 

Darbo grupės, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 „Dėl Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" 2019-12-02 posėdžio protokolas RG-41        

  

Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250, 2019 m. lapkričio 7 d. protokolo Nr. RG-27 išrašas        

 

Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250, 2019 m. lapkričio 29 d. protokolo Nr. RG-40 išrašas        

 

2019-12-02 KPD direktoriaus įsakymas Nr. Į-359 "Dėl KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS"        

 

DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS, SUDARYTOS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250, 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-11 ĮSAKYMAS NR. Į-400 ,,DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018-11-30 ĮSAKYMAS NR. 386 ,,DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        

 

2018-08-09 įsakymas Nr. Į-250 „Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018-05-29 ĮSAKYMAS NR. Į-161 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. Į-69
DĖLKOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS
       

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017-12-22 įsakymas Nr. Į-334 "DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. Į-331 ,,DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS" ATITAISYMO
       

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017-12-14 įsakymas Nr. Į-312 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams"        

 

2017-03-20 d. KPD direktoriaus įsakymas Nr. Į-58 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS        

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2009 m. gegužės 14 d. Nr. ĮV-231 ĮSAKYMAS "DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" (GALIOJANTI SUVESTINĖ REDAKCIJA)        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-21 ĮSAKYMAS NR. Į-331 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-20 ĮSAKYMAS NR. Į-327 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        

 

2017-12-19 d. KPD direktoriaus įsakymas Nr. Į-321 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS        
Sąrašas        

  

Informacija valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojams        
Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai kviečiami teikti prašymus Departamentui dėl išlaidų, patirtų tvarkant jiems priklausančius kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes.        

 

Kvietimas kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojams         
Kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai kviečiami teikti prašymus dėl į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų ir apsaugos priemonių įrengimo dalinio kompensavimo.        

2016 m. 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-18 ĮSAKYMAS NR. Į-307 "DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO"        

 

2016-12-20 KPD direktoriaus įsakymas Nr. Į-392 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų(taikomųjų) išlaidas"        
Priedas    Protokolas        

 

2015 m.

2015-12-21 KPD direktoriaus įsakymas Nr. Į-293 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų(taikomųjų) išlaidas"        
Priedas        

 

DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS KOMPENSUOTI PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS, SUDARYTOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2014-10-16 ĮSAKYMU NR. Į-238, 2015-11-26 POSĖDŽIO PROTOKOLO NR. K01 IŠRAŠAS        

 

2015-12-08 KPD DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. Į-280 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS"        
Priedas        

 

2015-12-18 KPD DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. Į-291 "DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS        
Priedas        

 

2014 m. 

Darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarytos departamento direktoriaus 2014-10-16 įsakymu nr. Į-238, 2014-12-09 posėdžio protokolo išrašas (Naujas!)        

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014-12-16 įsakymas nr. Į-303 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas" (Naujas!)        

 

2014 11 05

       
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-785 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-05-14 įsakymo nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Naujas!)        

 

2014 11 13

       
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-784 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-20 įsakymo nr. ĮV-157 "Dėl privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Naujas!)        

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014-10-16 įsakymas Į-238 "DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO"        

 

2014-06-03 įsakymas Nr. ĮV-398 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo        

 

2014-01-09 įsakymas Nr. ĮV-14 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo        

 

2013 m.

2013-08-27 įsakymas Nr. ĮV-622 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

       

  

2012 m.

2012-08-27 įsakymas Nr. ĮV-563 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio  20 d. Įsakymo nr. Įv-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo        

 

2009 m.

2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių Savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"        

 

2005 m.

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-239 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo"        

 

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"        

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas