Titulinis
Žvilgsnis į Lietuvą

Įspūdingas dvaras, nuolat keitęs savo veidus: nuo žydų geto iki gimdymo namų

Pastaraisiais metais vykstantis kultūros paveldo objektų prisikėlimas atveria Lietuvos piliečiams naujas savojo krašto pažinimo galimybes. Vilniečiai irgi atranda naujus maršrutus. Savaitgaliais jau miela traukti ne tik Trakų kryptimi. Pasirodo, sostinę supa nuostabių atgimstančių dvarų žiedas. Šalčininkų krašto perlas ─ Jašiūnų dvaras mena ne vieną šlovingą istorinį etapą, - rašo Delfi.lt rubrikoje "Žvilgsnis į Lietuvą".
 
Jašiūnų vietovės apylinkės minimos nuo XIV a. kryžiuočių kronikose: tai buvo viena iš lietuvių sustojimo vietų, keliaujant iš Vilniaus link Merkio – Nemuno vandens kelio ar kelyje į Lydą. Nuo 1402 metų kelis šimtmečius Jašiūnai priklausė didikams Radviloms. Tikėtina, kad 1440 m. miestelyje buvo prisaikdintas ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas.Mažne per šimtmetį Radvilos susipirko beveik visas apylinkių žemes. Susiformavo milžiniškas ir turtingas Jašiūnų dvaras.
 

1811 m. iš Radvilų dvarą nupirko Lietuvos Tribunolo kelių departamento viceministras Ignacijus Balinskis, ir ši giminė dvarą išlaikė iki paskutiniųjų jos gyvavimo metų. Balinskių giminės valdomas Jašiūnų dvaras žibėjo pirmiausia kaip intelektualinės traukos centras, glaudžiai susijęs su Vilniaus universiteto profesūra. Pats dvaro savininkas Mykolas Balinskis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos istorikų romantikų. Jis parašė išsamią dviejų tomų Vilniaus istoriją, surinko ir paskelbė daug įdomios medžiagos apie Lietuvos miestus bei miestelius, bažnytkaimius ir dvarus. 1818 m. baigė Vilniaus universitetą. Su J. Leleveliu 1815 m. įkūrė ir 1816-1822 m. redagavo žurnalą „Tygodnik Wileński“. Taip pat jis priklausė Šubravcų draugijai, kuri satyrinio laikraščio „Gatvės žinios“ pagalba išjuokė tamsuolius ir skelbė pažangos idėjas.

 

Dviaukščiai vėlyvojo klasicizmo Jašiūnų Balinskių dvaro rūmai su dorėninių kolonų portiku puošia Merkio slėnį ir Jašiūnų apylinkes. Rūmai buvo laikomi vienu iš gražiausių architektūros paminklų visame Vilniaus krašte. 2015 m. po kruopščios restauracijos Jašiūnų dvaras ir vėl suspindo visa savo grožybe. Atrodo, kad čia pat kapinaitėse palaidotų garsiųjų Jašiūnų puoselėtojų Mykolo ir Sofijos Balinskių, taip pat ir Jono Sniadeckio dvasia tvirtai saugo šios vietos paveldą. Šiandien šis Šalčininkų kraštas perlas, remiamas vietinių šviesuolių ir istorinių svetingumo, tradicijų vedinas, ir vėl kviečia gausius svečius įstabiam Lietuvos kultūros paveldo atradimui.

 

Visas straipsnis:

 

http://www.delfi.lt/multimedija/zvilgsnis-i-lietuva/ispudingas-dvaras-nuolat-keites-savo-veidus-nuo-zydu-geto-iki-gimdymo-namu.d?id=74214934

 

Ježy Karpovič nuotr. 

 

*****

"Žvilgnis į Lietuvą" - ilgalaikė rubrika DELFI.lt tinklalapyje, kurioje kiekvieną savaitę rasite kultūros paveldo objektų vertės istorijas. Rubriką globoja Kultūros paveldo departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“.

 

 Ar žinome, kodėl Lietuva mums yra brangi? Kiek daug per Nepriklausomybės periodą buvo įdėta pastangų, atstatant mūsų kultūros paveldą, ir kiek menkai sugebėjome įsisavinti to paveldo dvasinę vertę. Tėvynės pažinimo siekinys – tai savo tapatumo pažinimas ir aktualios piliečio savivertės tvirtinimas. 


„Žvilgsnis į Lietuvą“ projekto tikslas – padėti kiekvienam atrasti nelygstamą savos kultūros paveldo vertę, pažvelgti gilesniu žvilgsniu į unikalias Lietuvos vietas bei jų istoriją, tuo pat metu ─ ir į Lietuvos tapatybę.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas