Titulinis
Žvilgsnis į Lietuvą

Delfi.lt "Žvilgsnis į Lietuvą" kviečia grįžti į mūsų istoriją Kretingos dvaro parke

,,Įsivaizduokime šventadienį Kretingoje. Chodkevičiai su svita išsirengia į šventovę dalyvauti šventose Mišiose. Kretingos dvare su visa šeima sėda į puošnią karietą ir lėtai juda bažnyčios link. Įvykis yra viešas ir pilnas prakilnaus šventiškumo. Miestelio gyventojai dalyvauja šioje prakilnios elegancijos sklidinoje ceremonijoje“, - rašo Mindaugas Kazimieraitis  Delfi.lt rubrikoje "Žvilgsnis į Lietuvą".
 
1572 m. didysis kunigaikštis Kretingos dvarą atidavė Žemaičių seniūnui Jonui Jeronimui Chodkevičiui,  vienam žymiausių XVI a. LDK politikos ir karo veikėjų. 1579 m. Kretinga atiteko grafo sūnui, žymiausiam visų laikų Lietuvos karvedžiui Jonui Karoliui Chodkevičiui. Jo laikais Kretingos kaimas tapo svarbiu prekybos su Prūsija centru. Jame 1602 m. grafas pastatė pirmąją medinę bažnyčią ir įkurdino vienuolius bernardinus, kurie išmūrijo erdvius vienuolyno rūmus ir naują bažnyčią. Šalia vienuolyno, Kretingos kaimo žemėje, 1609 m. grafas įkūrė Karolštato (Kretingos) miestą, kuriam suteikė Magdeburgo teises ir herbą su Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu Jėzumi rankose atvaizdu. Tiškevičius Kretingos dvarą nusipirko iš Zubovų ir čia perkėlė šeimos rezidenciją.
 
Kretingos dvaro valdytojų grafų Tiškevičių istorija, pratęsianti Kretingoje rezidavusių LDK didikų Kęsgailų, Chodkevičių, Masalskių bendrabūvio kūrimo tradiciją, atskleidžia mums vis dar vargiai mūsų tarpe įsisąmoninamą Lietuvos istorijos dvasinį faktą: yra viena Lietuva su vientisa istorija.
 
,,Idant šitai suvoktume, siūlau pasivaikščioti „Kretingos taku“. Pasimelskite Kretingos pranciškonų bažnyčioje ir nueikite į Kretingos dvarą apžvelgti turtingas muziejaus ekspozicijas. O visas patirtis apmąstykite Kretingos dvaro parke. Štai toks yra mūsų šiuolaikinės istorijos dvasinis faktas: Lietuvos didikai sugrįžta į mūsų istoriją gilių širdžių ir darbščių rankų nešini.“ – rašo Mindaugas Kazimieraitis.
 
Visas straipsnis:
http://www.delfi.lt/multimedija/zvilgsnis-i-lietuva/didysis-lietuvos-didiku-sugrizimas-kretinga-pilna-maloniu-staigmenu.d?id=71815252
 
Nuotraukos: Kretingos muziejaus bei Kretingos turizmo informacijos centro.
 ***
"Žvilgnis į Lietuvą" - nauja ilgalaikė rubrika DELFI.lt tinklalapyje, kurioje kiekvieną savaitę rasite kultūros paveldo objektų vertės istorijas. Rubriką globoja Kultūros paveldo departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“. 
 
Ar žinome, kodėl Lietuva mums yra brangi? Kiek daug per Nepriklausomybės periodą buvo įdėta pastangų, atstatant mūsų kultūros paveldą, ir kiek menkai sugebėjome įsisavinti to paveldo dvasinę vertę. Tėvynės pažinimo siekinys – tai savo tapatumo pažinimas ir aktualios piliečio savivertės tvirtinimas. 
 
 „Žvilgsnis į Lietuvą“ projekto tikslas – padėti kiekvienam atrasti nelygstamą savos kultūros paveldo vertę, pažvelgti gilesniu žvilgsniu į unikalias Lietuvos vietas bei jų istoriją, tuo pat metu ─ ir į Lietuvos tapatybę.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas