Titulinis
Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas su Ukraina

Bendradarbiavimas su Ukraina

Bendradarbiavimas su Ukraina kultūros paveldo apsaugos srityje prasidėjo 2008 metais, kai kovo 18-22 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) kvietimu Lietuvoje apsilankė Ukrainos Kultūros ir turizmo ministerijos Mokslinių paminklosauginių tyrimų instituto atstovai. Vizito metu buvo pasidalinta patirtimi kuriant kultūros vertybių registrą, tariamasi dėl glaudesnių dvišalių santykių paveldo apsaugos srityje.

 

2008 m. spalio 7–10 dienomis Ukrainoje (Lvove) vyko Lietuvos kultūros savaitės renginiai, tarp jų – ir tarptautinė konferencija „LDK paveldo Ukrainoje svarba". Šiuose renginiuose dalyvavo Lietuvos Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento atstovai.

 

Siekiant plėtoti pradėtą bendradarbiavimą, 2009 m. lapkričio 26 d. Kijeve pasirašytas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ukrainos kultūros ir turizmo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje (toliau – Susitarimas). Šiuo Susitarimu šalys pripažįsta, kad Lietuvos ir Ukrainos kultūros paveldas turi istorinių sąsajų ir kartu sudaro didelę visos Europos kultūros paveldo dalį bei patvirtina siekį užtikrinti abiejų valstybių kultūros paveldo apsaugą.

 

Vienas iš svarbesnių bendradarbiavimo projektų - Gediminaičių dinastijos kultūrinio ir istorinio paveldo atkūrimas bei aktualizavimas. Tuo tikslu 2013 m. gegužės mėnesį penkių Ukrainos miestų – Lucko, Chotyno, Podolės Kamenco, Iziaslavo ir Ostrogo - merai pasirašė susitarimą dėl asociacijos „Gediminaičių kelias" įkūrimo. Projekte dalyvauja 14 miestų iš keturių šalių: Ukrainos (Luckas, Chotynas, Podolės Kamencas, Iziaslavas, Ostrogas, Dubnas, Satrokomstantinovas, Volynės regionas), Baltarusijos (Brestas, Lyda, Naugardukas), Lenkijos (Liublinas) ir Lietuvos (Kaunas, Trakai, Ukmergė). Projekto šalys įsipareigojo plėtoti Gediminaičių dinastijos kultūrinį ir istorinį paveldą, sukurti tarptautinį turistinį maršrutą „Gediminaičių kelias" Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos teritorijose, bendradarbiauti vykdant istorinių vietų, susijusių su Gediminaičių dinastija, atkūrimą, atgaivinimą ir sklaidą. Taip pat sutarta parengti ir Europos Tarybai pateikti paraišką dėl tarpvalstybinio kultūrinio turistinio maršruto „Gediminaičių kelias" sertifikavimo bei pripažinimo Europos kultūros kelių maršrutu.

 

Siekiant pasidalinti darbo patirtimi nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo srityje, Kultūros paveldo departamentas 2015 m. gruodžio 16-19 d. Vilniuje organizavo Ukrainos Nekilnojamojo kultūros paveldo ir gamtos rezervatų departamento atstovų darbo vizitą i Lietuvą. Vizito metu vyko dalykiniai pasitarimai su Departamento skyrių vadovais ir specialistais, informacijos pasikeitimai aktualiais kultūros paveldo administravimo, teisinio reguliavimo, apskaitos ir registro, tvarkybos ir kitais kultūros paveldo objektų išsaugojimo klausimais.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas