Titulinis
Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas

Baltijos šalių bendradarbiavimas

Nuo 2015 m. atnaujintas trišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros paveldo administracijų kultūros paveldo išsaugojimo srityje: nacionalinių kultūros paveldo administracijų vadovai ir specialistai kasmet susitinka aptarti aktualius veiklos klausimus bei pasidalinti gerąja patirtimi kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Tokie Baltijos šalių paveldo komiteto (angl. Baltic Heritage Committee) pasitarimai vyksta periodiškai, paeiliui kiekvienoje šalyje. Kiekvieno pasitarimo metu šalys pristato svarbiausias kultūros paveldo aktualijas bei diskutuoja tam tikra pasirinkta tema, dalyvaujant tos srities specialistams.

 

Baltijos šalių paveldo komiteto posėdžiai ir pagrindinės temos:

 

2015 m. gegužės 14-15 d., Vilnius, Lietuva.

Kultūros paveldo objektų apskaita bei Kultūros vertybių registras Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

2015 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 d., Talinas, Estija.

Kultūros paveldo objektų priežiūra ir tvarkyba Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje; finansavimo mechanizmai.

 

2016 m. gegužės 30-31 d., Ryga, Latvija.

Šiuolaikinių technologijų naudojimas paveldo išsaugojimui; kaimo ir miesto kraštovaizdžio plėtra, problemos ir jų sprendimo būdai.

 

2016 m. rugsėjo 14-15 d., Kaunas, Lietuva.

Kultūros paveldo apsauga regionuose.

 

2017 m. gegužės 29-30 d., Ryga, Latvija.

Bendra Baltijos šalių veikla rengiantis Europos paveldo dienoms 2018 m. ir Europos paveldo metų paminėjimui.

 

2017 m. vasario 9-10 d., Saremas, Estija.

Kultūros paveldo objektų restauravimas ir jų pritaikymas visuomenės poreikiams bei viešinimas; ES lėšų panaudojimas paveldo objektų restauravimui.

Estijos specialistų gerosios patirties pavyzdžiai:

„Fortresses. Decisions, doubts, discussions“

“Kuressaare casltle-fortress”

“Kuressaare fortress restauration 2010-2015”

 

2018 vasario 1-2 d., Vilnius, Lietuva.

Pasirengimas bendram Baltijos šalių projektui, skirtam Europos paveldo metams 2018  - „Aplankykime savo kaimynus“ (seminarų ciklo organizavimo ir bendro leidinio koncepcijos aptarimas).

 

2019 m. birželio 4-5 d., Ryga, Latvija.

Kultūros paveldo objektų apskaita ir teisiniai aspektai

 

Trijų Baltijos šalių projektas „Aplankykime savo kaimynus“

 

Europos paveldo metams ir Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti trijų Baltijos šalių kultūros paveldo departamentai parengė bendrą projektą „Aplankykime savo kaimynus“. Projekto tikslas - skatinti platesnį šalių bendradarbiavimą suteikiant galimybę susitikti ne tik paveldo srities profesionalams ir ekspertams, bet ir paveldo vietų valdytojams, taip pat skatinti visuomenės domėjimąsi tiek savo, tiek kaimyninių šalių kultūros paveldu. Projektą sudarė dvi dalys: trijų seminarų ciklas Baltijos šalių kultūros paveldo specialistams ir bendras leidinys, pristatantis kiekvienos šalies kultūros paveldo vertybės, skirtas plačiajai visuomenei.

 

2018 m. rugpjūčio 21-23 dienomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvyko seminarai kultūros paveldo specialistams, kurių metu buvo diskutuojama ir dalijamasi patirtimi įvairiais kultūros paveldo apsaugos klausimais. Kiekvienoje šalyje buvo surengtas skirtingos tematikos seminaras, kurio metu dalyviai ne tik diskutavo atitinkamos temos klausimais, bet ir aplankė paveldo objektus vietose.

 

Estijoje (Viljandyje) vykusio seminaro tema – „Paveldo objektų valdymas / paveldo apsauga mažuose nykstančiuose miesteliuose“. Seminare buvo nagrinėjamos paveldo išsaugojimo problemos mažuose miesteliuose ir regionuose, akcentuotos demografinės problemos, sąlygojančios tų miestelių nykimą. Latvijos atstovai šiame seminare pristatė Vidžemės regiono pavyzdį, o Lietuvos – Rietavo paveldo objektų atgaivinimą tvarkant Oginskių funduota paveldą.

 

Latvijoje (Rundalėje) vykusio seminaro tema - „Nuo nykstančio paveldo iki sėkmės istorijų“. Latvijos specialistai pristatė Rundalės ir Rygos istorinio centro atgaivinimo atvejus, savo patirtimi pasidalino ir Estijos bei Lietuvos kultūros paveldo ekspertai.

 

Lietuvoje (Kernavėje) vykusio seminaro tema – „Archeologinio paveldo apsauga: sėkmės istorijos ir iššūkiai“. Seminaro pranešimai buvo susiję su archeologinio paveldo apsauga ir iškylančiais iššūkiais, diskutuota archeologinio paveldo apsaugos teisinio reguliavimo, archeologinių tyrimų ir kitais aktualiais klausimais.

 

Kita šio Projekto sudėtinė dalis - bendras trijų Baltijos šalių leidinys „Aplankykime savo kaimynus. 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos paveldo vertybių“, kuriuo siekiama pažadinti visuomenės susidomėjimą tiek savo, tiek kaimyninių Baltijos valstybių kultūros paveldu, paskatinti jį pažinti aplankant leidinyje pristatytus bei kitus kultūros paveldo objektus. Leidinyje kiekviena šalis pristatė po 33 reikšmingus kultūros paveldo objektus. Visi objektai iliustruoti nuotraukomis, jų aprašymai pateikti keturiomis kalbomis - estų, latvių, lietuvių ir anglų. Šimtasis, visas tris šalis vienijantis objektas – simbolinis Baltijos kelias, liudijantis Baltijos valstybių laisvės ir nepriklausomybės siekį.

 

Skaitmeninę leidinio versiją galima atsisiųsti čia.

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas