En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Skelbimai

Informacinis pranešimas apie inicijuojamą pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio d. įsakymu Nr. Į- „Dėl Nemėžio dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimo procesas.

Planavimo iniciatorius – Kazimieras Musteikis.

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas kultūros paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, kitas kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano (toliau – specialusis planas) baigiamasis etapas.

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas nekilnojamosios kultūros vertybės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074, buvęs kodas U35) rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano baigiamasis etapas.

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, kitas kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas –paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Rudaminos dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 267, buvęs kodas IP404) Lazdijų r. sav, Rudaminos k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas.

Planavimo pagrindas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. Į-40 (Žin.,2008, Nr. 15-545; 2009, Nr. 129-5632)

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2068, kitas kodas U11), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Preilos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2069, kitas kodas U9), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Pervalkos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2068, kitas kodas U11), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Surinktas turinys Spausdinimo versija