En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Įsakymai

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR Į-440 „DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR Į-440 „DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO“ PAKEITIMO2014 m. balandžio 24 d. Nr. Į-97

Vilnius

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. Į-194 ,,DĖL TELŠIŲ SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17113, KITAS KODAS U32) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. Į-194 ,,DĖL TELŠIŲ SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17113, KITAS KODAS U32) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO2014 m. balandžio 18 d. Nr. Į-84

Vilnius

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-395 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – SMILTYNĖS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGIS

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-395 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – SMILTYNĖS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 21809, BUVĘS KODAS U14), KLAIPĖDOS M., NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-393 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – PREILOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTR

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-393 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – PREILOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 2069, BUVĘS KODAS U9), NERINGOS M., NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-394 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – PERVALKOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGIS

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-394 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – PERVALKOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 2068, BUVĘS KODAS U11), NERINGOS M., NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-392 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – NIDOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. Į-392 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS – NIDOS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17098, BUVĘS KODAS U10), NERINGOS M., NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-151 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KLAIPĖDOS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16075, BUVĘS KODAS U1

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-151 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KLAIPĖDOS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16075, BUVĘS KODAS U17) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-152 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 22012, BU

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-152 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 22012, BUVĘS KODAS U16) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-153 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KAUNO MIESTO ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REG

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR Į-153 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS VERTYBĖS – KAUNO MIESTO ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 22149, BUVĘS KODAS U30) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO“ PAKEITIMO

Surinktas turinys Spausdinimo versija