En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kompensavimas

Informacija valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojams

Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai kviečiami teikti prašymus Departamentui dėl išlaidų, patirtų tvarkant jiems priklausančius kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes.Kompensuojama:

1. Į Kultūros vertybių registrą įrašytų Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai - iki 50 procentų. Taip pat - dalis apsaugos priemonių įrengimo išlaidų.

2014-01-09 įsakymas Nr. ĮV-14 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. saudio 9 d. Nr. ĮV-14

Vilnius

2012-08-27 įsakymas Nr. ĮV-563 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. Įsakymo nr. Įv-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO

20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-563

Vilnius

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc44.5 KB
taisykles.doc106 KB

2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių Savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. gegužės 14 d. Nr. ĮV-231

Vilnius

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc50 KB
taisykles.doc50 KB

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-239 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ UŽKONSERVAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO JŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-239

Vilnius

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc37.5 KB
taisykles.doc42 KB

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO UŽ VEIKLOS APRIBOJIMUS SKELBIAMŲ SAUGOMAIS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-238

Vilnius

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc36 KB
taisykles.doc40 KB
Surinktas turinys Spausdinimo versija