En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Bendradarbiavimas su Europos taryba

1949 m. gegužės mėnesį Romoje buvo įkurta Europos Taryba – pirmoji Europos politinė organizacija. Šešiasdešimt metų veikiančios organizacijos tikslas – siekti Europos šalių integracijos, užtikrinti demokratiją, ginti žmogaus teises bei skatinti kultūrinį bendradarbiavimą.

2005 m. Europos Taryba parengė Konvenciją dėl kultūros paveldo visuomeninio vertingumo, kurioje išdėstomos paveldo funkcijos „informacinės visuomenės” ir globalios ekonomikos kontekste. Joje nužymėtos pagrindinės paveldo strategijų gairės, skirtos puoselėti tarpkultūrinį dialogą ir bendras vertybes ir gerinti gyvenimo kokybę. Europiečiams tenka bendra atsakomybė už kontinento kultūros tradicijų turtų išsaugojimą. Būtina, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų įvairiausioje veikloje iš kartos į kartą perduodant savo paveldą.

Spausdinimo versija