En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tarptautiniai ryšiai

Tarptautinis bendradarbiavimas, skatinantis įvairių tautų bei kultūrų dialogą yra vienas esminių faktorių atviros, modernios visuomenės kūrimui bei tolerancijos skatinimui. Tarptautinis aspektas akcentuoja bendro konkrečiam regionui, Europai ar visam pasauliui, paveldo svarbą. Įsigilinus į tarptautinius klausimus – tiek geros praktikos pavyzdžius, tiek iškylančias problemas kultūros paveldo apsaugos srityje, mes galime objektyviai įvertinti Lietuvos indėlį į bendrą Europos kultūros kūrimą ir siekti, kad šis indėlis būtų kuo ryškesnis.

Lietuva, per mažiau nei 20 nepriklausomybės metų aktyviai dirbo ir siekė įsitvirtinti tarptautiniame Europos ir pasaulio paveldo apsaugos organizacijų kontekste. Šių pastangų rezultatas – aktyvus bendradarbiavimas su UNESCO, Europos Taryba, Baltijos jūros regiono šalimis, užmegzti ir plėtojami dvišaliai santykiai su Lenkija, Baltarusija, Gruzija.

Bendradarbiavimas su UNESCO

Bendradarbiavimas su Europos Taryba

Baltijos jūros regiono bendradarbiavimas

Dvišalis bendradarbiavimas

Spausdinimo versija