En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas

Dvišalio bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje idėja paremta siekiu išsaugoti bendrą ir reikšmingą kelioms valstybėms kultūros paveldą, o taip pat dalintis naudinga paveldosaugine patirtimi. Lietuvos valstybės sienos istorijos eigoje ne kartą keitėsi, todėl lietuviško ar Lietuvai reikšmingo paveldo objektų yra šiandieninėje Baltarusijoje, Lenkijoje ir kitose kaimyninėse valstybėse. Reikia pažymėti, kad Lietuva, garsėjanti savo daugiatautiškumu, tolerancija kitoms tautoms, kultūroms bei religijom daugelį metu buvo ir tebėra unikali viena kurti įvairių tautų menininkams, amatininkams, architektams. Dėl šios priežasties Lietuvoje yra itin daug paveldo objektų reikšmingų tiek lietuviams, tiek kaimyninėms šalims.

Siekis išsaugoti bei aktualizuoti tiek Lietuvai, tiek kaimyninėms valstybėms reikšmingą paveldą nulemia dvišalio bendradarbiavimo būtinybę. Šiuo metu Lietuva, atstovaujama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos, aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos ir Baltarusijos paveldosaugininkais. Taip pat, siekiant pasidalinti paveldosaugos sistemos aktualijomis bei patirtimi buvo užmegzti dvišaliai santykiai su Gruzija, o taip pat suvokta būtinybė rinkti informaciją apie išeivių iš Lietuvos sukurtą ir Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą esantį Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Bendradarbiavimas su Lenkija

Bendradarbiavimas su Baltarusija

Bendradarbiavimas su Ukraina

Bendradarbiavimas su Gruzija

Spausdinimo versija