En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Unesco objektai Lietuvoje

Lietuvos Respublika į UNESCO (Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) buvo priimta 1991 m. Viena iš šios organizacijos veiklos sričių – pasaulio materialaus ir dvasinio paveldo išsaugojimas ateities kartoms. 1992 m. Lietuva prisijungė prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos, o 2004 m. – prie Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos.

Apie Lietuvoje esantį UNESCO saugomą kultūros paveldą taip pat galite pasiskaityti Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos tinklapyje (http://unesco.lt) paskelbtame Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parengtame elektroniniame leidinyje „Pasaulio paveldas ir Lietuva“.

 

Tarptautinis seminaras „Vilnius – pasaulio paveldo miestas: žydiško paveldo vertės ir įprasminimas“

2009 m. gruodžio 7 – 8 dienomis vyko Kultūros paveldo departamento ir Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro organizuotas tarptautinis seminaras „Vilnius – pasaulio paveldo miestas: žydiško paveldo vertės ir įprasminimas“. Seminaras organizuotas remiantis Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko 2009 m. birželio 9 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės Pasiūlymams dėl Vilniaus istorinio žydų kvartalo būdingų fragmentų atkūrimo programos atnaujinimo parengti siūlymu.

Nacionaliniame muziejuje (Vilniuje) vykusiame renginyje buvo analizuojamas Vilniaus, kaip Pasaulio paveldo objekto, unikalumas bei vertingumas. Vilniaus, kaip daugiataučio miesto veidą, neabejotinai formavo daugelis religinių bei tautinių bendruomenių, kurių indėlis ir nulėmė daugiataučio bei daugiakultūrio miesto fenomeną. Seminaro metu buvo akcentuojamas žydiško paveldo vaidmuo, kuris yra neatsiejamas nuo Vilniaus paveldo plačiąją prasme.

Seminare buvo aptariama tarptautinė patirtis saugant kultūros paveldą, atskleidžiant Vilniuje esančio žydiško paveldo vertę ir svarbą. Užsienio valstybių architektūros paveldo specialistai, tyrinėtojai kartu su Lietuvos ekspertais, istorikais ir tyrinėtojais aptarė tarptautinę patirtį, pasidalino istorinių miestų paveldo verčių išaiškinimo ir interpretavimo idėjomis ir galimybėmis, aptarė žydiško paveldo įprasminimo šiandienos kontekste klausimus.

Seminare taip pat buvo pristatyta Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro bei Vilniaus dailės akademijos parengta paroda „Lietuvos sinagogos“.Renginio programa

Seminaro vaizdo įrašas:

I Sesija:

Atidarymas

Rasa Čepaitienė, Modernios visuomenės ir paveldo santykis

Faina Kukliansky, Kai kurios žydų turto grąžinimo ir jo išsaugojimo problemos

Jurgita Verbickienė, Žydiško Vilniaus prasmės

Diskusija

II Sesija:

Ruth Ellen Gruber, Naujas gyvenimas senose erdvėse: Budapešto septintasis rajonas

Philip Carmel, Žydų kapinių bei masinių kapaviečių Europoje išsaugojimas

Giedrė Mickūnaitė, Lietuvos sinagogų katalogizavimas: projekto pristatymas ir ateities perspektyvos

III Sesija:

Vladimir Levin, Sinagogos urbanistiniame Vilniaus audinyje

Marija Rupeikienė, Vilniaus Didžioji sinagoga: istorija ir ikonografija

Yulik Gurvitch, Žydiškas Vilnius ir turistų lūkesčiai

Spausdinimo versija