En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Leidiniai

Žymus teologas ir antikvaras Thomas Fuller (1608-1661) kartą yra pasakęs, kad daugiausia žinių įgyjama iš knygų, kurios neatneša pelno jų leidėjams. Norėdami, kad būtų kuo daugiau išleista vertingų specializuotų knygų apie kultūros paveldą ir kad jos pasiektų daugumą žmonių, nuo 2006 m. per Kultūros paveldo departamento „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo” programą tam bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

Jūs galite mums atsiųsti paraiškas parengti spaudai arba išleisti knygą ar informacinį leidinį apie medinį, pramonės, technikos paveldą, archeologijos paveldo apsaugą ir istoriją, tautinių mažumų kultūros vertybes, dvarus, rūmus, parkus, istorinius miestelius, sakralinį paveldą, vargonus, iš Lietuvos išvežtas vertybes, paveldo objektų apskaitą, restauravimą, architektūrą ir pan. Kompententinga ekspertų komisija įvertinusi leidinio moksliškumą, aktualumą, meninį lygį ir kt. galbūt pasiūlys jį parengti spaudai ar išleisti, ir mes galėsime džiaugtis vis gausėjančiomis vertingomis knygomis apie Lietuvos kultūros vertybes – apie tai, kas praturtina mus dvasiškai, kas priverčia atsigręžti, susimąstyti ir branginti.

Spausdinimo versija