En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Informacija apie darbo užmokestį VĮ "Lietuvos paminklai"

Informacija apie valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" vadovaujančių darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Pareigybės pavadinimas 2014 m.

I ketvirtis
Direktorius 7905 Lt
Direktoriaus pavaduotojai 5000 Lt
Vyriausiasis buhalteris 4750 Lt

 

Spausdinimo versija