En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Norminiai dokumentai

2006 10 03 KM ir AM įsakymas Nr.453/445 "Dėl specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL SPECIALISTŲ, RENGIANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 2006 m. spalio 3 d. Nr. ĮV-453/D1-445

Vilnius

Surinktas turinys Spausdinimo versija