En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Institucijos susijusios su paminklosauga

Kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ji vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

Valstybinė kultūros paveldo komisija

Komisija yra kultūros vertybių (neatsižvelgiant i jų nuosavybės formą ir saugojimo vietą) apsaugos valstybės politiką formuojanti ir šios politikos įgyvendinimą kontroliuojanti Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga institucija.

Kultūros paveldo centras

Kultūros paveldo centras yra biudžetinė Lietuvos materialiojo kultūros paveldo apskaitos ir tyrimo įstaiga.

VĮ "Lietuvos paminklai"

VĮ „Lietuvos paminklai“ buvo įsteigta 1991 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, steigėjo funkciją pavedant Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie LR Kultūros ministerijos. VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo kultūros paveldo tvarkybos, tyrimo, projektavimo, remonto, rekonstravimo, restauravimo ir atstatymo darbus.

 

Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos

Viešoji įstaiga "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos" organizuoja ir atlieka kultūros, gamtos paveldo mokslinius tyrimus, paiešką, priežiūrą, tvarkymą ir populiarinimą.

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas - visuomeninė organizacija, siekianti skatinti bendruomenių paveldosaugines ir gamtosaugines iniciatyvas, populiarinti kultūros paveldą ir šviesti visuomenę apie jį.

Surinktas turinys Spausdinimo versija