En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Nuostatai

Juridinio skyriaus personalo administravimo ir dokumentų poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus 2009-06-15

įsakymu Nr. P-121

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. P-100

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Kontrolės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Kontrolės skyriaus išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus 2007-01-02

įsakymu Nr. P-01

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2006-03-28
įsakymu Nr. Į-123

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie
Kultūros ministerijos direktoriaus

2006-07-01 įsakymu Nr. Į-306

Surinktas turinys Spausdinimo versija