En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Veikla

Kultūros paveldo apskaitos planavimas 2013 m.

Informacija kultūros paveldo objektų savininkams, valdytojams, savivaldybių administracijoms ir bendruomenių atstovams:

Informuojame, kad šiuo metu Kultūros paveldo departamentas rengia kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2013 m., sąrašus. Prioritetai teikiami tiems objektams, kuriems kyla sunaikinimo grėsmės bei planuojama juose atlikti tvarkybos, restauravimo darbus. Prioritetas bus skiriamas kultūros vertybėms, kurias numatyta tvarkyti Europos Sąjungos fondų ir kt. tarptautinės paramos lėšomis.

Juridinio skyriaus personalo administravimo ir dokumentų poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus 2009-06-15

įsakymu Nr. P-121

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. P-100

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente

2012 m. vasario 24 d. baigtas vykdyti dviejų metų trukmės projektas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas”.

Spausdinimo versija