Titulinis
Kompensavimas
2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231

2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių Savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ
SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 
2009 m. gegužės 14 d. Nr. ĮV-231
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 10 straipsniu:
 
1. T v i r t i n u Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašą (pridedamas).
 
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.
 
 
KULTŪROS MINISTRAS                                                     REMIGIJUS VILKAITIS
 
 
 Taisyklės
 Prašymo forma
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas