Titulinis
Kompensavimas
2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-238

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO UŽ VEIKLOS APRIBOJIMUS SKELBIAMŲ SAUGOMAIS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 
2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-238
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą" (Žin., 2005, Nr. 50-4651) 1.4 punktu,
 
t v i r t i n u Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisykles (pridedama).
 
 
Kultūros ministras                                   Vladimiras Prudnikovas
 
 
 Taisyklės 
 Prašymo forma
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas